facebook icon

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Flygtninge og frivillige

stafet frivillignet

Mødesteder – aktiviteter – kontakter
Mød vores nye medborgere, og følg dem på vej ind i samfundet. Nedenfor en liste over frivillige initiativer i Helsingør og omegn. For flygtninge og frivillige.

Venligboerne
Lokale borgere som byder flygtninge velkommen. Hjælper med praktiske ting, holder fester og tager på ture.
Sprogcafe 16-18 i Det Blå Hus i Lundegade 17 i Helsingør. I sprogcafeen taler vi dansk, hjælper med lektier, hjælper med at forstå dokumenter fra det offentlige, drikker kaffe og spiser kage, leger med børnene. Facebook: Venligboerne Helsingør. Kontakt: janne@franck.tv

Frivillignet for flygtninge
Cafe-aften hver anden torsdag i ulige uger 16.30-20.00 i Frivilligcenter Helsingør, Kronborgvej 1C, 2. sal. Alle er velkommen til uformelt samvær, gratis middag. Kontakt: Christa Søndergaard christa.klerens@gmail.com Cafe-aften hver anden tirsdag 19-21 i lige uger på Stockholmsvej 2C i Espergærde. Hygge og snak. Vi hjælper også med at matche frivillige kontaktpersoner/familier til flygtninge og flygtningefamilier. Kontakt: Rikke Ærenlund 26710716. www.frivillignethelsingor.dk eller på Facebook: Frivillignet for flygtninge.

Bibliotekerne www.helsbib.dk
Gå med dine flygtningevenner på biblioteket. Her findes al viden om ret og regler i kommune og stat. Nyheder, bøger og andre medier. Legestue og film. Hjælp til NemID og Borger.dk
Samtaleøvelse og lektiehjælp (undtagen i ferier) på:
Abildvængets Bibliotek: Torsdage 14-16, kontakt Gitte Huber på tlf. 4928 3903.
Espergærde Bibliotek: 49 28 26 30

Lektie- og Sprogcaféen Vapnagård - en del af Dansk Flygtningehjælp 
Vi hjælper børn,unge og voksne med lektier, studieopgaver og sprogtræning.
2017: Åben tirsdage 14-17.30, minus skoleferierne.Sidste åbningsdag inden sommerferien,6/6.Åbner igen 22.8.
Sidste åbningsdag inden jul/nytår,12.12.
Kulturhus Syd, Hovmarken 7, 3000 Helsingør.Koordinator: Suzanne Schytt, mob: 26719548, mail: suzanneschytt@gmail.com

Ungdomsklubber for unge flygtninge
Drengeklub og pigeklub for unge flygtninge på Ungdomsskolen i Helsingør. Begge klubber har aktiviteter en gang om ugen med fokus på fællesskab og oplevelsesture. Vil du være med til at skabe sociale aktiviteter, kontakt Freja fra Ungdommens Røde Kors: freja@urk.dk

Uledsagede flygtningebørn får en forældremyndighedsindehaver
Alle uledsagede børn under 18 år skal tilknyttes en værge, der kan træde i forældrenes sted. Værgen har til opgave at være personlig støtte i forhold til trivsel og i mødet med myndighederne. Kontakt Røde Kors hvis du har mulighed for at træde til som værge.

Børnetøjsbiblioteket Helsingør
I huset på Sydvej 17 i Helsingør kan forældre på integrationsydelse/SU-niveau hente, bytte og låne børnetøj, hver onsdag kl. 14-16.
Børnetøj modtages mandag-torsdag kl. 8-9 og 12-15. Kontakt Betina Holm bhcholm@me.com

Gratis juridisk rådgivning
indenfor flygtninge- og asylområdet:
www.cepi.dk , www.flygtning.dk , www.frivillignet.dk, facebookgruppen Venligboerne København, www.refugeeswelcome.dk eller www.trampolinhouse.dk

Bedsteforældre for asyl
Vil du være med til at diskutere den danske asyl- og flygtningepolitik – konsekvenser og aktionsmuligheder. Så være med ved søndags-demonstrationerne foran Center Sandholm og Center Kongelunden. Info på www.bedsteforaeldreforasyl.dk

  • Kalender
  • Lokalebooking
  • bliv frivillig
  • Hjælp og rådgivning