facebook icon

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreningsliste

100 foreninger, organisationer og grupper har nu meldt sig ind i Frivilligcenter Helsingør. 

Medlemmer i Frivilligcenter Helsingør er:

ADHD foreningen, Nordsjælland
Ammenet
Amnesty Øresund
Astma-Allergi Nordsjælland
Bedre Psykiatri Helsingør

Bisiddergruppen - Nordsjælland
Bofællesskabet Dalen
Broderi Mixerne
Bøgehøjgårds Venner
Børne- og ungenetværket
Børns Voksen Venner
Bådforeningen af 12. april 1978
Chaplin
Colitis-Chrohn Foreningen
Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Helsingør
Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjælland
Dansk Fibromyalgiforening
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK)
Dansk Fodgænger Forbund
Dansk Kurdisk Kulturforening
Dansk Togolesisk Udviklingsforening
Dansk Vandrelaug
Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn
Danske Handicaporganisationer
Diabetesforeningen
DMC-HRD
Ejerforeningen Kronborg Strandpark
Epilepsiforeningen
Familie-Caféen
Flynderupgårds Venner
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik
Foreningen Den Boligsociale Fond, Lokalkomite for Helsingør
Fotoklubben Kronborg
Fototosserne
Frelsens Hær
Frivillignet Helsingør - En del af Dansk Flygtningehjælp
Fyrskibslaug Fyrskib XVII
Gigtforeningen Helsingør

Haveforeningen Trelhest
Headspace Helsingør
Helsingør Amatørscene
Helsingør Esport Forening
Helsingør Familietjeneste
Helsingør Gospel
Helsingør Guldnåle
Helsingør Kommunes Museer
Helsingør Lokalradio Seniorredaktion
Helsingør og Omegns Filatelistklub
Helsingør Petanque Klub
Helsingør Senior Højskole
Helsingør Seniorerne
Helsingør Teater
Helsingør/Gribskov Lok. Høreforening
Herreværelset i Helsingør
Hjernesagen i Nordsjælland
Hjerneskadeforeningen i Helsingør
Hjerteforeningen i Helsingør
Hornbæk Golfklub
Hornbæk Jazzklub
HV - TURBO Seniorklub
Kalaaliaraq
Kræftens Bekæmpelse Helsingør
Lektie- og sprogcafeen Vapnagård
LEV Helsingør
Linedancers 3000
LOF Øresund
Lokalmotion Helsingør
Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling
Lænken-Helsingør
Marienlyst Slots Venner
Mikrobyggeriet Wiibroes Venner
Montebellos Venneforening
Multikulturelt Forum
Mødrehjælpens Lokalforening Helsingør
Naivistisk Malegruppe
Natteravnene
Occurimus
Osteoporoseforeningen Nordsjælland
Polioforeningen/ulykkespatientforeningen
Red Barnet Helsingør Lokalforening
Røde Kors Helsingør
Scleroseforeningens Lokalafdeling Nordsjælland - Øst
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør
Senior Erhverv Helsingør
Seniorfiskeforeningen af 12-01-1999
Seniorråd Helsingør
SIND i Helsingør
Snekkersten Husflidsforening
Snekkersten IF
Snoezelhuset
Spiseklubben Grydeklar
Spor
Stad & Egn (Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune)
Stejlepladsgruppen
Strandhøjs Venner
TUBA Helsingør
Turkontoret (Helsingør)
Vapnagård TV
Venligboerne Helsingør
Ældresagen

15-05-2019