facebook icon

Foreningernes tiltag under coronakrisen

Frivilligcenter Helsingør:

- Frivillig gælds- og økonomirådgivning via telefon
- Selvhjælpsrådgivning og hjælp over telefon til bekymrede borgere i svære livssituationer
- Telefonkæde og opringninger til borgere fra Cafe Fælles
- Facebook-gruppe til frivillige tilknyttet Frivilligcenter Helsingør
- Udsendelse af særlige nyhedsbreve til medlemsforeninger om Corona (opmærksomhedspunkter, tiltag og muligheder)
- Løbende opdatering af vores hjemmeside om Coronasituationen

Hjerneskadeforeningen i Helsingør
Landsforeningen har udvidet deres rådgivningsfunktion så socialrådgiverne sidder klar alle hverdage. Lokalafdelingen har et par gange lavet onlinemøder via messenger.

Kvindeforum Helsingør
Er begyndt at holde online-møder og har oprettet en "Pennevenne-gruppe" der skriver mails sammen.

Lungeforeningen, helsingør lokalafdeling
Da Lungekoret savner samvær er mange begyndt at synge med kl 9.05 med P1, eller deltage i fællessang fra altaner i f.ex Vapnagård.

Peer Partnerskabet
I stedet for en introworkshop til vores grupper har vi lavet en intro Facebookside, hvor man kan læse mere om at gå i vores i grupper. Derudover har vi haft succes med at holde et erfaringsudvekslings-videomøde for frivillige på tværs af de tre byer, hvor vi har vores gruppeforløb. I stedet for at mødes i vores gruppeforløb, sender vi ugentlige mails ud til deltagere og frivillige med et tema og nyttige links.

Røde Kors
Oprettet hjælpenetværk til blandt andet indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. Telefon 3529 9660

Ældre Sagen
Har oprettet konceptet "Telefonven" hvor man kan finde nogen at snakke med. Telefon 8282 0300.