facebook icon

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivilligcenter Helsingør

Frivilligcenter Helsingør er medlem af FRISE, en paraplyorganisationen for Frivillig- og Selvhjælpscentre i Danmark. Vi arbejder for det frivillige sociale arbejde i kommunen. Vores tilbud retter sig mod foreninger og mod mennesker, der vil være frivillige eller vil i kontakt med et hjælpetilbud i en frivillig forening.


Foreningernes hus
Vores mål er at gøre foreningernes liv lidt nemmere: Vi giver foreninger sparring på fx fundraising og rekruttering. Foreninger kan deltage i kurser og låne lokaler til generalforsamlingen eller næste bestyrelsesmøde. Og vi synliggør det frivillige arbejde lokalt: For at sikre politisk opbakning og engagere endnu flere mennesker i det arbejde, foreningerne udfører.
Frivilligcentret er et lokalt samlingssted for det frivillige arbejde. Vi arbejder for netværk mellem de lokale foreninger og for at medvirke til nytænkning og udvikling af nye muligheder på det frivillige sociale område.

I frivilligcentret kan alle få overblik over det lokale foreningsliv. Vi kender de frivillige sociale foreninger og kan give dig information, hvis du vil være frivillig eller gøre brug af et af foreningernes mange tilbud.

Frivilligcentret giver dig overblik over de mange frivillige opgaver, du kan engagere dig i i dit lokalområde. Vores overblik kan hjælpe dig med at finde netop det frivillige job, der bedst matcher dit liv og dine interesser.
Foreningerne har mange og forskelligartede tilbud til borgerne lokalt: De tilbyder rådgivning og selvhjælpsgrupper til mennesker, der har det svært. Lektiehjælp til børn og unge. Besøgsvenner og praktisk hjælp til ældre. Og meget, meget andet. I frivilligcentret kan alle få et overblik over de muligheder, der er.
Går man med en idé til et socialt projekt, kan vi hjælpe med at realisere den: Vi tilbyder sparring på projektideen og praktisk støtte og hjælp.

Frivilligcentret er en kilde til viden om frivilligt socialt arbejde lokalt – og alle er velkomne til at henvende sig. Er I en virksomhed, der vil i gang med et CSR-projekt? En skoleklasse, der mangler viden om foreningslivet? Så henvend jer til os.Her er der foreningsliv, mangfoldighed, inspiration, foreningsservice, videndeling, motion, undervisning, medborgerskab, hygge og fællesskab.

I frivilligcentret kan du og din forening:

 • få overblik over det lokale foreningsliv
 • få hjælp og inspiration til foreningsopgaver og udvikling
 • få råd og vejledning i sociale og økonomiske sager
 • deltage i netværk, foredrag og arrangementer
 • være med til at realisere idéer til sociale projekter
 • finde det frivillige job, der matcher dine interesser
 • møde andre der brænder for det sociale, frivillige arbejde

Ud over de aktiviteter, som du kan se under "Kalender" ude til højre, har vi følgende tilbagevendende aktiviteter i huset:

 • Temaaftener, foredrag og netværk
 • Nyttehaver på Sindshvile
 • Projekt Frivillig med fokus på unge i foreningslivet
 • Selvhjælpsgrupper, starter i efteråret 2013


Du kan deltage i det omfang du har tid og lyst, og være med til at udvikle aktiviteterne.

Frivillige
Frivilligcentret har tilknyttet et varierende antal frivillige. Nogle løser specifikke opgaver og kommer på faste dage, andre er løst tilknyttet og arbejder frivilligt ved arrangementer og aktiviteter.

Faste frivillige
Rådgivergruppen – onsdag 13-15

Fakta
Frivilligcenter Helsingør blev stiftet den 18. august 2011. Læs mere her.
Frivilligcenter Helsingør blev indviet den 30. september 2011. Læs mere her.
Frivilligcenteret har sin egen bestyrelse, vedtægter og holder generalforsamling hver år i april. Læs mere her.
Frivilligcenteret har 65 medlemsforeninger og ca. 30 frivillige, der hjælper med kontoropgaver, projektarbejde, rådgivning og som tovholdere i selvhjælpsgrupper. Læs vores vedtægter her og se listen over vores foreninger her.
Frivilligcenteret er medlem af FRISE, som er en paraplyorganisation for godt 80 Frivillig- og Selvhjælpscentre i Danmark 


Bankoplysninger:
Reg.nr.: 2255

Konto nr.: 0743717376
CVR nr.: 33905610

 • Kalender
 • Lokalebooking
 • bliv frivillig
 • Hjælp og rådgivning