facebook icon

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivilligcenter Helsingør

Frivilligcenter Helsingør er medlem af FRISE, en paraplyorganisationen for Frivillig- og Selvhjælpscentre i Danmark. Vores tilbud retter sig mod foreninger og mod mennesker, der vil være frivillige eller vil i kontakt med et hjælpetilbud i en frivillig forening.


Foreningernes hus
Vores mål er at gøre foreningernes liv lidt nemmere: Vi giver foreninger sparring på fx fundraising og rekruttering. Foreninger kan deltage i kurser og låne lokaler til generalforsamlingen eller næste bestyrelsesmøde. Og vi synliggør det frivillige arbejde lokalt: For at sikre politisk opbakning og engagere endnu flere mennesker i det arbejde, foreningerne udfører.
Frivilligcentret er et lokalt samlingssted for det frivillige arbejde. Vi arbejder for netværk mellem de lokale foreninger og for at medvirke til nytænkning og udvikling af nye muligheder på det frivillige sociale område.

I frivilligcentret kan alle få overblik over det lokale foreningsliv. Vi kender de frivillige sociale foreninger og kan give dig information, hvis du vil være frivillig eller gøre brug af et af foreningernes mange tilbud.

Frivilligcentret giver dig overblik over de mange frivillige opgaver, du kan engagere dig i i dit lokalområde. Vores overblik kan hjælpe dig med at finde netop det frivillige job, der bedst matcher dit liv og dine interesser.
Foreningerne har mange og forskelligartede tilbud til borgerne lokalt: De tilbyder rådgivning og selvhjælpsgrupper til mennesker, der har det svært. Lektiehjælp til børn og unge. Besøgsvenner og praktisk hjælp til ældre. Og meget, meget andet. I frivilligcentret kan alle få et overblik over de muligheder, der er.
Går man med en idé til et socialt projekt, kan vi hjælpe med at realisere den: Vi tilbyder sparring på projektideen og praktisk støtte og hjælp.

Bankoplysninger:
Reg.nr.: 2255

Konto nr.: 0743717376
CVR nr.: 33905610