facebook icon

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivillige

Intet frivilligcenter uden frivillige

Hver uge er der mange ildsjæle, som hjælper til i frivilligcentret - med administrative opgaver, IT, i projekter, som koordinatorer, tovholdere og rådgivere mv. Herudover deltager husrådet i arrangementer og "ambassadør"-arbejde.

Tusind tak for jeres hjælp.

 Du kan blandt andre møde:

- Bente og Jytte, bogholderi
- Søren, IT, print, rådgivning om computere, netforbindelse, telefoner mm.
- Nina og Hanne - projekthjælp
- Sanne - administrative opgaver, Facebook

- Bodil- madmor
- Ane, Ingrid, Mette - nyttehaver
- Kirsten og Flemming - tovholdere på cykelholdet
- Karin - turleder på gåholdet
- Per, Mogens, Flemming, Britt, Ulrik, Gitte, Kurt - økonomiske rådgivere
- Pernille, Lars, Lilli, Jytte, Doris, Anders, Fritze - tovholdere i selvhjælpsgrupper
- Birgitte, Kirsten, Lilli - gruppeledere i trivselsgrupper for børn